sztukateria Wrocław

Religia i wiaraBarok w malarstwie, rzeźbie i architekturze został zapoczątkowany w połowie XVI wieku we Włoszech.Architekturę baroku cechował monumentalizm, bogata dekoracja, gra świateł, dysharmonia elementów elewacji oraz mnogość zdobienia wnętrz. Wielkość oraz przepych budynków miała na celu stworzenie atmosfery teatru. Wzorem architektury dla europejczyków był kościół jezuitów Il Gesu. W Polsce na wzór tej świątyni powstały kościoły w Jarosławiu, Kaliszu oraz w Krakowie.Natomiast, jeśli chodzi o malarstwo to najpopularniejszymi twórcami byli Rubens, Rembrandt, Vermeer oraz Hals. Łączono elementy religijne z mitologicznymi, alegorie z realizmem oraz historie z mistycyzmem. Ponadto malowano pejzaże, martwą naturę oraz sceny satyryczne i wyśmiewające złe zachowania. Bardzo istotny był dramatyzm i kontrasty świateł.Rzeźba natomiast była pełna dynamiki, patosu i oddawała emocje, odczucia. Starano się uchwycić główny moment akcji. Jej głównym przedstawicielem był włoski artysta- Giovanni Lorenzo Bernini. Najlepszym przykładem jest "Ekstaza świętej Teresy". Tworzono także nagrobki oraz posągi o tematyce religijnej, mitologicznej i symbolicznej.

Sarmatyzm Barok zaowocował pojawieniem się sarmatyzmu. Obok teorii o sarmackim pochodzeniu Polaków pojawiły się jeszcze inne fantastyczne mity i ideologie. Najbardziej charakterystyczny jest mit dworu ziemiańskiego. Jest to miejsce idealne, wymarzone do życia. Sarmatyzm jest, więc ideologią, w której cnotą jest umiejętność poprzestawiania na tym, co dała natura. Hit ten spowodował, że ludzie zaczęli opuszczać ojczyste ziemie w poszukiwaniu krainy idealnej. W efekcie zmalała liczba młodzieży szlacheckiej uczącej się na zagranicznych uczelniach. Ich miejsce zajmują prywatni, preceptorzy, wśród których jest Wacław Potocki. Przez wiele lat zjawisko sarmatyzmu było oceniane negatywnie jako przejaw szlacheckiej megalomani prowadzący do upadku sztuki i literatury. Jednakże wiele tekstów Potockiego, między innymi "Transakcja wojny chocimskiej" nie podtrzymują tej tezy. Sarmatyzm jest, bowiem polskim nurtem kulturowym, który nie ma odpowiednika na całym świecie. Wśród pisarzy sarmackich należy także wymienić Jana Chryzostoma Paska i Kochanowskiego. Z ich poezji wynika, że dla Sarmaty największą wartością jest życie ziemiańskie.Daniel Naborowski Daniel Naborowski to wszechstronnie wykształcony poeta doby baroku. Jego twórczość nie jest tak dramatyczna jak dzieła Szarzyńskiego i Grabowieckiego.