Sonet Mickiewicza

Religia i wiaraOstatnią choć równie ważną funkcją twórczości i autora jest nawracanie, pobudzanie do refleksji i zachwycanie. Ten obowiązek przejął na swe barki między innymi ksiądz Jan Twardowski, który jest przedstawicielem liryki religijnej. Podmiot liryczny jego wierszy cechuje franciszkańska pokora wobec świata. Nie oznacza ona jednak bezkrytycznego jego uwielbienia, gdyż jest on pełen przeciwności, pytać i paradoksów. W tym chaosie jedynym punktem odniesienia jest Bóg, Chrystus cierpiący i kochający człowieka. Wiara to dla Twardowskiego poszukiwanie miejsca dla własnej egzystencji, którą odnajduje we współczucia, dla cierpienia, choroby i nędzy. Jego poezja chwyta za serce, zmusza do zastanowienia się nad własnym życiem, nad własną postawą. Powyżej wymienione utwory w pełni potwierdzają to ,że twórcy mają różne obowiązki wobec ludzi i świata. Są one różne w zależności od okresu historycznego ,a bez nich trudno by było sobie wyobrazić istnienie człowieka. Tworzenie dzieł jest wielkim wyzwaniem, ale jakże wdzięcznym i pięknym.

Bohater stwierdza ,że Polska jest Chrystusem narodu, co jest zapowiedzią zbawienia ludzkości poprzez męczeństwo narodu polskiego. Natomiast innym zupełnie odmiennym obowiązkiem twórców stało się udokumentowanie wydarzeń z II wojny światowej, który z pewnością twórcy tego okresu spełnili. Ten rozkwit literatury niekonwencyjnej związany był z zasadniczym pytaniem jak opisać te nowe, nie mieszczące się naszym tradycyjnym systemie wartości, zbrodnie? Jak te wstrząsające, nowe doświadczenia i doznania ludzkości opisać przy pomocy tradycyjnych gatunków? W prozie zatem sięgnięto po formę dokumentu. I tak na przykład Zofia Nałkowska w "medalionach" utrwaliła i zapisała realia życia w obozach koncentracyjnych, okrucieństwo Niemców i drastyczne formy niszczenia przez nich życia ludzkich.