Inwestowanie

pieniądzeMożesz pomóc krajowi i do tego zarobić. Wieloletnie obligacje skarbowe jako opcja dla inwestorów nie lubiących ryzyka i dbających o społeczeństwo.Inwestorzy posiadający środki pieniężne poszukujący zabezpieczenia środków na określony czas najczęściej wybierają obligacje skarbowe. Obligacje skarbowe są emitowane przez Skarb Państwa. Jest to pożyczka zaciągana przez państwo wobec nabywców. Skarb państwa zobowiązuje się odkupić wydane obligacje w ustalonym czasie i z sztywno określonymi odsetkami. Państwo polskie emituje obligacje których ważną cechą jest możliwość obrotu nimi na giełdzie papierów wartościowych. Inwestując w obligacje możemy przeznaczyć nawet bardzo małe kwoty, już od 100zł. Ten rodzaj inwestycji jest bardzo pewny z uwagi na stabilność sytuacji kraju. Oprocentowanie i wynikające z niego odsetki jednak nie są wysokie i z reguły wahają się w okolicach 5% w ujęciu rocznym. Inwestując więc własne środki finansowe zabezpieczamy je tylko przed dewaluacją spowodowaną inflacją. Oprocentowanie obligacji polskiego skarbu państwa jest bowiem silnie uzależnione od przewidywanego poziomu stopy inflacyjnej. Inwestując w obligację zamrażamy własne fundusze. Wykupując jednak znaczne ilości obligacji na dużą kwotę zapewniamy sobie pewny kilkuprocentowy zysk, więc jest to dobra możliwość dla posiadaczy dużej ilości środków pieniężnych.

Wiele jest sposobów na inwestowanie pieniędzy. Niektóre są bardziej, niektóre mniej opłacalne. Jedno jest pewne – wciąż inwestowanie w nieruchomości opłaca się najbardziej. Wszelkiego rodzaju budynki i działki budowlane na wartości nie tracą, wprost przeciwnie. Oczywiście są takie miejsca na ziemi, gdzie na nieruchomościach majątku zbić się nie da, ale w Polsce owszem. Co jest tego powodem? W Polsce od zawsze kuleje budownictwo społeczne. Wobec braku mieszkań młodzi ludzie są zmuszeni do brania kredytów, kupowania działek budowlanych i budowania samych domków. Opłaca się tez mieszkania kupować i wynajmować, bo duża część młodych ludzi, zaczynających samodzielne życie na kredyty nie stać i są zmuszeni do wynajmowania mieszkania. Wśród wszystkich inwestycji finansowych nieruchomości są zdecydowanie jedną z najlepszych form. Jeśli więc mamy stosowny kapitał, to takich inwestycji się nie bójmy.